HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Organisatie  |  Werken bij de gemeente Twenterand

Werken bij de gemeente Twenterand

Twenterand staat voor grote uitdagingen. We bewegen als organisatie mee met de opgaven voor onze gemeente.

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verandert de wijze waarom wij als gemeente onze rol invullen voortdurend. Het werk verandert mee en we moeten in staat zijn flexibel te kunnen inspelen op die veranderingen. Daarom werken we aan de wendbaarheid van onze medewerkers.

Als werkgever hebben we je veel te bieden. Om te beginnen uitdagend en afwisselend werk dat er toe doet. Collegialiteit en een prettige, informele werksfeer. Wij investeren ook in de ontwikkeling van medewerkers. Je krijgt bij ons de kans om je potentieel (talenten en kwaliteiten) te laten zien en te benutten. Leidinggevenden coachen en faciliteren je daarbij. Samen maak je regelmatig nieuwe ontwikkelafspraken. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling!

Hieronder staat een overzicht van onze arbeidsvoorwaarden:

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

De arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten vind je via de link.

Salaris

De gemeente Twenterand biedt een marktconform salaris. Er zijn in totaal 15 salarisschalen, die elk 11 periodieken kennen.

Brede inzetbaarheid: aanstelling in algemene dienst

Een baan bij de gemeente betekent al lang niet meer dat je tientallen jaren hetzelfde blijft doen. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je bakens verzet. Dat is goed voor de gemeente en voor je eigen ontwikkeling. Het betekent dat medewerkers alle mogelijkheden kunnen benutten om een loopbaan bij de gemeente Twenterand op te bouwen.

Flexibele werktijden

Wij hebben een werktijdenregeling die flexibele werktijden mogelijk maakt. Dit betekent dat je kunt variëren in je begin- en eindtijden en het aantal te werken uren. Werktijden kun je in overleg afstemmen op je persoonlijke omstandigheden. Daarnaast kun je in drukke perioden meer en in rustige perioden minder werken.

Telewerken

In overleg met je leidinggevende bieden wij de mogelijkheid om te tele-thuiswerken.

Vakantiedagen

Als je 36 uur werkt, heb je in elk geval 158,4 vakantie uren per jaar (22 vakantiedagen). Ben je parttimer, dan worden de vakantiedagen “naar rato” berekend. Werknemers vanaf een bepaalde leeftijd ontvangen extra verlofdagen.

Betaald ouderschapsverlof

Dit ouderschapsverlof is bedoeld om naast een betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan ouderschapstaken. Het verlof bedraagt maximaal 468 uur (13 weken bij een volledige baan). Bij salarisschaal 6 en hoger wordt 50% van het salaris tijdens het verlof doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Er gelden voorwaarden voor het opnemen van dit verlof.

Vergoeding reiskosten

Als je voor je werk moet reizen, krijg je daarvoor uiteraard vergoeding. Standaard reizen we met de trein of met de dienstauto. Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer kent de gemeente niet (wel is er de mogelijkheid van fiscale uitruil van kosten woon-werkverkeer met brutoloon, zie onder “keuzemodel”).

Ziektekostenverzekering

Alle gemeenten hebben een collectieve maar wel vrijwillige ziektekostenverzekering bij IZA en Zilveren Kruis/Achmea. Kijk voor meer informatie op hun websites.

Individueel Keuze Budget

Bij de gemeente Twenterand kunnen medewerkers een keuze maken uit bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit wordt het Individueel Keuze Budget (IKB) genoemd. De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuikering. Je mag zelf bepalen waarvoor je het geld gebruikt. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Met het budget kun je bijvoorbeeld:

  • extra verlofuren kopen
  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • reiskosten uitruilen
  • extra pensioen sparen
  • opleidingskosten uitruilen

Werken voor de Twentse overheid

Platform waarin samenwerking tussen 18 overheidsorganisaties wordt gecoördineerd op het gebied van mobiliteit van de Twentse ambtenaren. Vacatures van de samenwerkende organisaties worden via dit platform aangeboden (interne arbeidsmarkt) voordat ze aan externe kandidaten worden aangeboden. Twentse school biedt verschillende trainingen en workshops aan voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Geef vorm en sturing aan je loopbaan

Aan de hand van loopbaanonderzoek, testen en gesprekken met een interne loopbaanadviseur krijg je zicht op je kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden enzovoorts en geef je vorm en sturing aan je eigen loopbaan.

Klussenbank

Wil je over de grenzen van je eigen functie kijken? Naast reguliere vacatures hebben we voor medewerkers ook regelmatig interne tijdelijke klussen beschikbaar op onze interne klussenbank.

Integriteit

De gemeente Twenterand vindt integriteit een absolute voorwaarden voor het functioneren van het openbaar bestuur, daarom moet iedereen die in dienst treed bij de gemeente Twenterand een eed of belofte afleggen. Daarnaast is het overleggen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) een voorwaarde voor benoeming.

Stage

Tijdens een stage doe je veel ervaring en vaardigheden op die je later nodig zult hebben. Als je wilt kun je je afstudeerstage doen bij onze gemeente. Afhankelijk van je opdracht bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn binnen onze organisatie.

Solliciteren

Alle vacatures die extern worden opengesteld, worden altijd op deze site geplaatst. Dat is één van de redenen dat wij geen gebruik maken van open sollicitaties. En ook omdat gegevens van sollicitaties in portefeuille snel niet meer actueel zijn. Ben je geïnteresseerd in werken bij de gemeente Twenterand, houd dan de vacatures op deze site regelmatig in de gaten.