HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Organisatie  |  Inhuur

Inhuur

De gemeente Twenterand heeft regelmatig behoefte aan tijdelijk personeel. Tijdelijke vacatures (tot en met salarisschaal 9) vullen we in principe in met behulp van uitzendorganisatie “Tempo Team”.

Externe dienstverlening vanaf schaal 10 niveau huren wij in via “Manpower” of via een Dynamisch Aankoopsysteem met de naam “Inhuurdesk DAS Twente”. Hiermee voldoet gemeente Twenterand aan de Europese Aanbestedingscriteria voor externe inhuur, en krijgen zelfstandigen en bedrijven die personeel verhuren of detacheren, gelijke kansen bij de verwerving van opdrachten bij gemeente Twenterand.

U kunt zich registeren zodat u alle aanvragen van ons ontvangt.