HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Klachten en bezwaren  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften bestaat uit drie kamers: de kamer samenlevingszaken, de kamer ruimtelijke en overige zaken en de personele kamer. Iedere kamer heeft een voorzitter en drie roulerende leden.

De kamer samenlevingszaken adviseert over bezwaarschriften die zijn gericht tegen onder andere besluiten met betrekking tot uitkeringen en subsidies. De kamer ruimtelijke en overige zaken adviseert over bezwaarschriften tegen bouwvergunningen, besluiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening (bijv. evenementenvergunning), verkeersbesluiten, handhavingsbesluiten en kapvergunningen. De personele kamer tenslotte adviseert over rechtspositionele besluiten ten opzichte van medewerkers van de gemeenten Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten.

De leden van de Commissie Bezwaarschriften:

Mr. J.H.A. Hazelhoff, voorzitter

Kamers: Samenleving, Ruimte, Personeel
Nevenactiviteiten:

 • parttime docent bestuursprocesrecht en algemeen bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, ruimtelijk ordeningsrecht/WABO bij het Drenthe College te Emmen;
 • lid algemene kamer commissie bezwaarschriften van de gemeente Oldenzaal;
 • plaatsvervangend voorzitter commissie bezwaarschriften van de Sociale Dienst Veluwerand;
 • lid algemene kamer commissie bezwaarschriften van de gemeente Hellendoorn-Nijverdal;
 • voorzitter algemene commissie bezwaarschriften van de gemeente Assen.

M. Visser, lid

Kamer Samenleving
Nevenactiviteit: medewerker bezwaar en beroep bij de afdeling bezwaar, beroep en hoger beroep van de gemeente Hengelo

I.P.M. Brouwer, lid

Kamer Ruimte
Nevenactiviteiten:

 • jurist afdeling juridische zaken, team rechtsbescherming en mediation van de gemeente Enschede;
 • lid algemene kamer commissie bezwaarschriften van de gemeente Hengelo.

G.D. de Vos, lid

Kamer Personeel
Nevenactiviteit: strategisch adviseur bij de gemeente Oude IJsselstreek

Mr. C. van Ramshorst, lid

Kamers: Ruimte, Personeel
Nevenactiviteiten:

 • juridisch adviseur (secretaris Commissie Bezwaarschriften, klachtencoördinator bij de bestuursdienst Ommen – Hardenberg;
 • voorzitter van de afdeling West – Overijssel van de vereniging Rover;
 • vicevoorzitter van de stichting regionaal overleg consumentenbelangen openbaar vervoer in Overijssel;
 • penningmeester van de afdeling Overijssel – Flevoland van de Vereniging van kerkrentmeesters;
 • lid van de ledenraad van de VU-vereniging te Amsterdam;
 • lid van de bezwarencommissie van de gemeente Ermelo.
 • bestuurslid van de Toeristengemeente Gulpen – Vaals.

Mr. J. Brands, lid

Kamer Samenleving
Nevenactiviteit: juridisch adviseur gemeente Hof van Twente

H. Versluis, lid

Kamer Samenleving

Nevenactiviteiten:

 • beleidsmedewerker Jeugdbescherming Overijssel;
 • lid van de bezwarencommissie gemeente Oldenzaal (sociaal domein);
 • lid van de bezwarencommissie gemeente Hengelo.