HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Klachten en bezwaren  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften bestaat uit drie kamers: de kamer samenlevingszaken, de kamer ruimtelijke en overige zaken en de personele kamer. Iedere kamer heeft een voorzitter en drie roulerende leden.

De kamer samenlevingszaken adviseert over bezwaarschriften die zijn gericht tegen onder andere besluiten met betrekking tot uitkeringen en subsidies. De kamer ruimtelijke en overige zaken adviseert over bezwaarschriften tegen bouwvergunningen, besluiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening (bijv. evenementenvergunning), verkeersbesluiten, handhavingsbesluiten en kapvergunningen. De personele kamer tenslotte adviseert over rechtspositionele besluiten ten opzichte van medewerkers van de gemeenten Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten.

Bekijk een overzicht van de leden van de Commissie Bezwaarschriften: