HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Klachten en bezwaren

Klachten en bezwaren

 • Bezwarenprocedure

  Bent u net niet eens met een besluit van de gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester? Dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd schriftelijk bezwaarschrift tegen dit besluit indienen.

  Lees meer
 • Klachten over medewerkers of bestuur

  Klachtafhandeling is het in behandeling nemen van schriftelijke klachten over het gedrag van een medewerker, bestuurder of bestuursorgaan van de gemeente. De gemeente Twenterand wil een klantgerichte organisatie zijn.

  Lees meer
 • Wet dwangsom

  Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie? Hebt u een drank- en horecavergunning nodig? Voorbeelden van gevallen waarvoor u een aanvraag indient bij de gemeente. Vervolgens moet u wachten totdat een beslissing wordt genomen.

  Lees meer
 • Commissie bezwaarschriften

  De commissie bezwaarschriften bestaat uit drie kamers: de kamer samenlevingszaken, de kamer ruimtelijke en overige zaken en de personele kamer. Iedere kamer heeft een voorzitter en drie roulerende leden.

  Lees meer
 • Discriminatie

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er niet toe doen, en het is een ernstige inbreuk op onze vrijheden. Hebt u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of bent u getuige van discriminatie?

  Lees meer