HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Jaarstukken

Jaarstukken

Via de begrotingsapp hebben raadsleden en inwoners inzicht in waar het geld van de gemeente aan uitgegeven wordt.
Klik hier om naar de begrotingsapp te gaan

Collegeprogramma

Laaggeletterde versie

De coalitiepartijen GemeenteBelangen Twenterand (GBT) en de ChristenUnie (CU) hebben een vereenvoudigde versie van het coalitieakkoord gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze is goedgekeurd door het Taalpunt Twenterand, die ook een handje heeft geholpen. U kunt deze versie hieronder lezen:
Coalitieakkoord 2018 - 2022 - versie taalpunt

Bestuursrapportage

Jaarrekening / jaarverslag