HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Informatie over de gemeenteraad

Informatie over de gemeenteraad

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen een gemeente. De raad bestaat uit plaatsgenoten die bij de gemeenteraadsverkiezingen door u zijn gekozen.

  Lees meer
 • Contact met de raad

  Een e-mail aan de gemeenteraad stuurt u via griffie@twenterand.nl of info@twenterand.nl.
  Een brief stuurt u naar naar: Gemeente Twenterand, t.a.v. de raad, Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen.

 • Vergaderingen

  De gemeenteraad kent drie soorten bijeenkomsten waarin onderwerpen behandeld worden: raadsinfo, raadsdebatten en raadsvergaderingen.

  Lees meer
 • Rollen van de raad

  De gemeenteraad heeft drie rollen. Voor het uitvoeren van deze rollen heeft de raad instrumenten die in de Gemeentewet en het Reglement van orde toegelicht worden.

  Lees meer
 • Besluitvorming

  Het college van burgemeester en wethouders mag bepaalde beslissingen zelfstandig nemen. Een ander deel van de beslissingen neemt de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Griffie

  De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad, maar wordt ook op veel onderdelen ondersteunt door de gemeentelijke organisatie. Werkzaamheden worden vaak met elkaar afgestemd.

  Lees meer