HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Collegeleden

Collegeleden

Terug naar: College

Annelies van der Kolk

van der Kolk
contactgegevens en taken Annelies van der Kolk
FunctieBurgemeester
E-mailadresa.vanderkolk@twenterand.nl
Taken

portefeuille:

 • ​Algemeen bestuurlijke zaken
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving
 • Openbare orde en veiligheid

Externe vertegenwoordiging

 • Veiligheidsregio Twente
 • Omgevingsdienst Twente (ODT)
 • Pho Belangenbehartiging

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)
 • Voorzitter Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO)
 • Lid Deputaatschap Kerk en Overheid
 • Voorzitter Interkerkelijk Contact in Overheidszaken m.b.t. het godsdienstonderwijs op openbare scholen
 • Lid Interkerkelijk Contact in Overheidszaken m.b.t. kerkgebouwen
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Regionale Veteranendag Noord-Veluwe

Mark Paters

Paters
contactgegevens en taken Mark Paters
FunctieWethouder
Telefoonnummer701
E-mailadresm.paters@twenterand.nl
Taken

1e locoburgemeester, portefeuille:

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs

Kernwethouder: Vroomshoop en Geerdijk

Externe vertegenwoordiging

 • Euregio
 • Commissie Grens Regio Twente
 • Bestuurscommissie Publieke Gezondheidszorg
 • OZJT/ Samen14
 • VNG commissie Zorg Jeugd en Onderwijs
 • VNG Overijssel, platform sociaal domein
Politieke partijGemeentebelangen Twenterand

Martha van Abbema

van Abbema
contactgegevens en taken Martha van Abbema
FunctieWethouder
Telefoonnummer704
E-mailadresm.vanabbema@twenterand.nl
Taken

2e locoburgemeester, portefeuille:

 • Economie
 • Duurzaamheid
 • Participatie
 • Natuur en Platteland

Kernwethouder: Westerhaar, Bruinehaar, Weitemanslanden en Westerhoeven

Externe vertegenwoordiging

 • AB Regio Twente
 • Pho Sociale Zaken/Arbeidsmarktbeleid
 • Pho Economische Zaken
 • Pho Milieu Duurzaamheid Afval, voorzitter
 • Bestuurscommissie Agenda van Twente
 • Soweco, AB en vice voorzitter DB
 • Stadsbank Oost Nederland
 • Cogas
 • Wadinko
 • ROVA
 • Twence
 • Zonnepark Oosterweilanden B.V., voorzitter Aandeelhoudersvergadering
Politieke partijChristenUnie

Bart-Jan Harmsen

Harmsen
contactgegevens en taken Bart-Jan Harmsen
FunctieWethouder
Telefoonnummer702
E-mailadresb.harmsen@twenterand.nl
Taken

3e locoburgemeester, 1e locoburgemeester
bij crisissituaties, portefeuille:

 • Wonen
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme
 • Communicatie
 • Detailhandel

Kernwethouder: Den Ham

Externe vertegenwoordiging

 • Pho Recreatie en Toerisme
 • Pho Mobiliteit
Politieke partijGemeentebelangen Twenterand

Roel Koster

Koster
contactgegevens en taken Roel Koster
FunctieWethouder
Telefoonnummer703
E-mailadresr.koster@twenterand.nl
Taken

4e locoburgemeester, portefeuille:

 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Beheer openbare ruimte
 • Cultuur

Kernwethouder: Vriezenveen en De Pollen

Externe vertegenwoordiging

 • Pho Financiën
 • Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vitens
 • Enexis/Essent
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • VNG Overijssel, platform ruimtelijk domein en platform financieel domein
 • Zonnepark Oosterweilanden B.V., aandeelhouder

Nevenfuncties

 • Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente Twenterand
 • Kerkenraadslid, onbezoldigd
 • Producent Twice Music
Politieke partijGemeentebelangen Twenterand

Henk ten Brinke

ten Brinke
contactgegevens en taken Henk ten Brinke
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresh.tenbrinke@twenterand.nl
Taken

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen van de Cöoperatieve Vereniging UA Dimpact
 • Bestuurder Zonnepark Oosterweilanden BV
 • Bestuursadviseur Crisisorganisatie VRT