Sinds 1 juni heeft Twenterand een armoederegisseur: Hanriëtte Drent. Deze medewerker helpt inwoners met allerlei vragen op het gebied van armoede, schulden en financiën. De armoederegisseur maakt onderdeel uit van de nieuwe schuldenaanpak in Twenterand.

Wat doet de armoederegisseur?

U kunt als inwoner van de gemeente Twenterand bij de armoederegisseur terecht met vragen op het gebied van financiën, armoede en schulden. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen zoals:

  • Op welke inkomensvoorzieningen heb ik recht?
  • Hoe moet ik deze voorzieningen aanvragen?
  • Hoe kan ik mijn schulden oplossen?
  • Waar kan ik hulp krijgen bij het op orde krijgen van mijn inkomsten en uitgaven?

De hulp van de armoederegisseur is altijd gratis. Naast inwoners kunnen ook organisaties terecht bij de armoederegisseur met vragen en opmerkingen over armoede en schuldenbestrijding in Twenterand.

De armoederegisseur werkt nauw samen met onder andere de gemeentelijke consulenten, het Meldpunt Schulden, de Stadsbank Oost Nederland, Stichting Boot, Stichting Manna, Stichting Leergeld, Stichting Zorgsaam en Het Scheidingspunt.

Gezamenlijk proberen we iedereen zo goed mogelijk te helpen met vragen op het gebied van financiën, schulden en armoede.  Hiermee wil de gemeente Twenterand voorkomen dat financiële problemen uit de hand lopen en iedereen tijdig de juiste weg te wijzen.

Henriëtte Drent

Contact

Voor contact met de armoederegisseur kunt u mailen of bellen naar:

Hanriëtte Drent
e-mail: hdrent@incluzio.nl
telefoon: 06 - 51129223