Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek. Het is belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming dat u en uw medewerkers de richtlijnen van het RIVM naleven.

Als meerdere medewerkers besmet raken kan dit gevolgen hebben voor uw bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om uw medewerkers in staat te stellen hun werk veilig en gezond te doen.

Maak de risico’s inzichtelijk, bijvoorbeeld in een aparte arbocatalogus voor corona.

 

Tips voor goed werkgeverschap

Heeft u zicht op de wijze waarop uw medewerkers naar het werk komen en op hun woonomstandigheden? Bekijk hieronder de tips van de Rijksoverheid:

 • Zorg dat u eerlijke, gezonde en veilige werkomstandigheden biedt voor al uw medewerkers. Check dit eenvoudig zelf op www.zelfinspectie.nl
 • Houd uw medewerkers op de hoogte van de nieuwsberichten in verschillende talen en zorg dat u bereikbaar bent voor vragen en zorgen over het coronavirus. De corona-persconferenties worden vertaald in acht veel voorkomende vreemde talen in Nederland. Kijk hiervoor op de website van globaltalk.
 • Zorg dat uw medewerkers ook tijdens woon-werkverkeer de maatregelen in acht nemen. Tijdens gezamenlijk vervoer geldt dat alle inzittenden 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat er extra vervoersbewegingen worden gemaakt of dat er maatregelen worden getroffen.
 • Ga in gesprek met uw medewerkers over het vervoer van en naar uw bedrijf, de toegankelijkheid tot de zorgvoorzieningen (bijv. huisarts en beschikbaarheid van eigen zorgpas) en de woonomstandigheden (met hoeveel wonen zij in één huis, hoe vaak wisselen zij van verblijfplaats).
 • Indien u geen goed gevoel heeft bij de woonomstandigheden van uw mede-werker, neem dan contact op met de gemeente waar deze medewerker verblijft.
 • Zorg dat u alleen zaken doet met uitzendbureaus die zich aan de regels houden. Alle schakels in de keten zijn namelijk samen verantwoordelijk. Doe een check 
 • Ga in gesprek met het uitzendbureau bij wie u uw medewerkers inhuurt over deze omstandigheden en spreek hen aan op hun verantwoordelijkheid hierin.
 • Neem contact op met de Inspectie SZW als u het vermoeden heeft dat een uitzendbureau zich niet aan de regels houdt of als u misstanden constateert met uitzendwerk via 0800-5151. U kunt dit ook anoniem melden
 • Communiceer naar uw medewerkers dat zij niet naar het werk mogen komen wanneer zijzelf verkoudheidsklachten hebben of wanneer huisgenoten verkoudheidsklachten mét koorts en/of benauwdheidsklachten vertonen en controleer dit. Geef hierbij aan dat ziekmelding geen reden is voor ontslag. De GGD test iedereen met milde klachten gratis: 0800-1202.
 • Zorg voor aanpassingen van de werkplek zodat medewerkers de gestelde RIVM-maatregelen kunnen naleven, ook tijdens pauzes.
 • Informeer uw bedrijfsarts en/of arbodienst als een medewerker besmet blijkt te zijn. Overleg over de specifieke risico’s en passende maatregelen voor de werkplek (deze zijn voor iedere organisatie anders), zoals bijv. extra reiniging of ventilatie.