• Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling

    Het onderdeel Ruimte (dat bestaat uit de teams Omgeving, Realisatie, Dienstverlening, Buitendienst en Exploitatiemanagement) is gericht op beheer, toezicht, handhaving en dienstverlening binnen Twenterand. Het team Omgeving (circa 40 medewerkers) bestaat uit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke Ordening en Openbare Orde en Veiligheid.

    Het team opereert in een sterk veranderende omgeving en organisatie. De voorbereiding op de Omgevingswet, mogelijke privatisering van bouwtoezicht, toename van evenementen en samenwerken aan een veilige gemeente zijn belangrijke zaken voor de organisatieontwikkeling.