Hoe zit het met de aansprakelijkheid van sportclubs als er op de club corona uitbreekt? Is bij een besmetting het bestuur van de thuisclub verantwoordelijk? Of de speler die zijn of haar naam invult op de registratielijst?

Aansprakelijkheid bij corona

Een sportvereniging is ervoor verantwoordelijk dat iedereen de coronaregels zo goed mogelijk naleeft. Zowel in als rondom de sportaccommodatie. De gemeente gaat over de controle en de handhaving van deze regels. Als een club de regels niet goed naleeft, dan kan de gemeente een accommodatie sluiten. De gemeente kan een club de toegang tot een zaal ontzeggen of die zelfs helemaal sluiten.

Schade aantoonbaar

Er zijn besmettingen die bij bron- en contactonderzoek te herleiden zijn naar een sportvereniging. Maar in principe is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen schade. Tenzij een ander daar aantoonbaar verantwoordelijk voor is. In het geval van een coronabesmetting is dat het geval als:

  • is vast te stellen door wie iemand besmet is;
  • die besmetting in een clubaccommodatie heeft plaatsgevonden;
  • degene die het virus overgedragen heeft, wist dat hij of zij besmettelijk was;
  • hij of zij in dat geval met opzet het protocol heeft overtreden en er besmetting kon plaatsvinden.

Wanneer aansprakelijk

Mensen zonder de symptomen van corona weten doorgaans ook niet dat zij besmettelijk zijn. Dan is het dus ook lastig om de persoon die de besmetting veroorzaakt, aansprakelijk te stellen. Dan kan van een sportclub ook niet worden gevraagd dat wel te weten. Een vereniging is wel aansprakelijk als deze:

  • zich niet aan de noodverordeningen en protocollen heeft gehouden;
  • wist dat er een besmettelijk persoon aanwezig was en daar niets aan heeft gedaan.

Meer informatie