Op dinsdag 26 juni 2019 is de aanbesteding voor het aan te leggen zonnepark Oosterweilanden gepubliceerd. Het gaat hier om een niet-openbare Europese aanbesteding.

gebied met aanduiding

Partijen die belangstelling hebben om in opdracht van de Zonnepark Oosterweilanden BV het zonnepark in de gemeente Twenterand aan te leggen en te onderhouden konden inschrijven tot donderdag 26 juli 2018.

De beoogde planning ziet er als volgt uit: Na 26 juli volgde een beoordeling van de inschrijvers en daaruit zijn partijen geselecteerd die zijn uitgenodigd tot een inschrijving met bijbehorende plannen. Dit kan tot 8 oktober. De definitieve gunning staat gepland voor dinsdag 13 november 2018.

Communicatie

Gedurende het proces van aanbesteden wordt er inhoudelijk niet gecommuniceerd over de opdracht. Vragen en opmerkingen over het proces verlopen via Negometrix, het platform dat gebruikt wordt om aanbestedingen aan te kondigen. Hiermee wordt geborgd dat alle geïnteresseerde partijen gelijk worden behandeld en daarmee gelijke kansen hebben. Het eerstvolgende moment dat er via een persbericht over de aanbesteding zal worden gecommuniceerd is bij de definitieve gunning. 

Onder de titel ‘95769 Zonnepark Oosterweilanden: Aanleg en onderhoud’ is de aanbesteding gepubliceerd in Negometrix: www.negometrix.nl. Om hierop in te loggen is een account aanmaken noodzakelijk.

Terug naar Zonnepark Oosterweilanden