Beste inwoners,

Het is vandaag 4 mei, Dodenherdenking. Vanavond staan we om 20:00 uur 2 minuten stil. Twee minuten stil voor de omgebrachte inwoners uit onze gemeenschappen. Dienstplichtige soldaten, verzetshelden en anderen en voor alle Nederlandse slachtoffers in oorlogssituaties en vredesmissies na de Tweede Wereldoorlog.

Het is vandaag een hele andere herdenkingsdag dan normaal. Het virus laat ons nog steeds een pas op de plaats maken. Herdenken en vieren gebeurt daardoor op een andere manier. De kranslegging om 20.00 uur vanavond kon niet doorgaan. In plaats daarvan zijn vanmiddag, door het college van B&W en de voorzitters van de 4 mei comités, kransen gelegd bij verschillende monumenten, in Den Ham, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk, om toch te herdenken.

Den Ham: Burgemeester Broekhuizen en wethouder Harmsen leggen een krans namens de gemeente Twenterand
Kranslegging Den Ham
Den Ham: Veteraan Gerben Bartels legt een krans namens de Veteranen
Den Ham: Inge Binnenmars en Bernadette Voort leggen een krans namens het 4 mei comité
Vriezenveen: Wethouder Koster legt een krans bij het monument in Vriezenveen en vanuit het 4 mei comité, de heer Kobes
Westerhaar-Vriezenveensewijk: aanwezig wethouder Paters, namens plaatselijk belang Mevr. Bijboer en Dhr. Klos, namens het 4 mei comité Dhr. de Boer en Dhr. Jansen
Westerhaar-Vriezenveensewijk: aanwezig wethouder Paters, namens plaatselijk belang Mevr. Bijboer en Dhr. Klos, namens het 4 mei comité Dhr. de Boer en Dhr. Jansen
Westerhaar-Vriezenveensewijk: aanwezig wethouder Paters, namens plaatselijk belang Mevr. Bijboer en Dhr. Klos, namens het 4 mei comité Dhr. de Boer en Dhr. Jansen
Kranslegging Westerhaar-Vriezenveensewijk
Vroomshoop: wethouder Van Abbema legt een krans en vanuit het 4 mei comité de voorzitter, de heer Nieboer

Door het coronavirus wordt voor iedereen extra duidelijk hoe belangrijk vrijheid is. De maatregelen om het virus in te dammen beperken voor iedereen de vrijheid om te doen en te laten wat je normaal zou doen. We beperken onze vrijheid om elkaar gezond te houden. Begrijpelijk, maar niet gemakkelijk. 

Stil op straat, stil in de horeca. Stil zoals het ook was in de oorlogsjaren. Velen van ons krijgen nu voor het eerst te maken met deze stilte. En misschien begrijpen we wat beter wat de Tweede Wereldoorlog betekende. 

Ik ben als burgemeester trots op de saamhorigheid die ik zie. Saamhorigheid met de zorg, met ouderen, met lokale bedrijven, sportverenigingen en onderwijs en tussen jong en oud.

Vandaag herdenken en gedenken we.

De Twentenaren zijn uitgenodigd om vandaag, 4 mei, op een zelfgekozen moment, hun eer te betuigen aan de gevallenen en verzocht zich te houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

Morgen vieren we de vrijheid, 76 jaar vrijheid, in aangepaste vorm. En hopelijk kunnen we snel samen weer de vrijheid vieren.
In vrijheid.