Afval, huishoudelijk afval

 • Inloggen met DigiD
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Twenterand laat ROVA het huisvuil en groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden inzamelen. De groene container wordt om de week geleegd en de grijze container één keer per vier weken. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer dat gebeurt. Hebt u geen containers, dan kunt u uw afval in een verzamelcontainer werpen. De containers worden regelmatig geleegd. Mocht u nog vragen hebben over de inzameling in uw wijk, neem dan contact op met ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl.

Open de afvalkalender van de ROVA.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Containers (gebruik en eigendom)

Met het oog op de dienstverlening vragen wij u om op de inzameldag uw container ’s ochtends voor 7.30 uur met gesloten deksel op de centrale aanbiedplaats neer te zetten. Op dat tijdstip start ROVA namelijk met de inzameling.

 • Op de inzameldag moet uw minicontainer voor 20.00 uur van de openbare weg gehaald zijn.
 • Vanwege de arbeidsomstandighedenwet en om technische redenen worden aangeboden containers die meer wegen dan 80 kilogram niet geleegd.
 • Daarnaast nemen de beladers het afval dat naast de container staat niet mee. Huisvuil dat naast de container staat, nemen de beladers niet mee.
 • Om uw container zo schoon mogelijk te houden, kunt u onder in de container een krant leggen.
 • Het aanstampen van afvalstoffen kan ervoor zorgen dat het afval vast komt te zitten. Daardoor kan het voorkomen dat de container niet geleegd kan worden. Een niet volledige lediging wordt wel geregistreerd en bij u in rekening gebracht.
 • Containers, chips en binnenbakken zijn eigendom van ROVA en worden door ROVA in bruikleen verstrekt. Beschadiging of het zoek raken van de container is voor uw rekening, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd.
 • De containers horen bij het huis; laat ze dus leeg en schoon achter als u verhuist. Beschilder of beplak de containers niet onnodig.


Zowel voor de gft-container als voor de restafvalcontainer geldt, dat het verboden is hier de volgende voorwerpen en/of stoffen in te werpen:

 • brandende of gloeiende voorwerpen;
 • vloeibare stoffen;
 • agressieve, giftige of explosieve stoffen;
 • dode dieren, beenderen of slachtafval;
 • voorwerpen die schadelijk zijn voor het inzamelvoertuig en/of de beladers.


Groene containers (gft)

In de groene container mag alleen groente-, fruit- en tuinafval, zoals:

 • loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen, etensresten, ook vlees- en visresten;
 • eierschalen, doppen van pinda’s en noten en mest van huisdieren (geen kattenbakkorrels zonder milieukeur);
 • snijbloemen, kamerplanten, gras, stro en bladeren, klein snoeihout, kortgemaakte takken en resten van tuinplanten;
 • koffiedik, koffiefilters, theezakjes en theebladeren.
 • Vlees- en visresten kunnen in de warme perioden stankoverlast en maden tot gevolg hebben. Gooi dit afval in die perioden verpakt in krantenpapier in de groene container of doe het in de container die het eerst wordt geleegd. Bel bij twijfel ROVA of doe het afval in de grijze container.


In de groene container mag niet:

 • Grote hoeveelheden grond of aarde mogen niet in de groene container gegooid worden.
 • Plastic is ten strengste verboden in de groene container.
 • Stort gft-afval los in de container.
 • Plaats, vooral in de zomermaanden, de gft-container altijd in de buitenlucht om stankoverlast tot een minimum te beperken en laat het deksel op een kier staan.

 

Vastvriezen gft-afval

Met het invallen van de winter wil het nog wel eens gebeuren dat het gft-afval vastvriest in de container. De beladers proberen dan weliswaar het afval los te krijgen, maar dat lukt niet altijd. Er is een aantal manieren om het vastvriezen van afval te voorkomen:

 • Leg krantenpapier of zaagsel onder in de container of gebruik de speciale composteerbare papieren gft-zakken.
 • Plaats de container uit de wind.
 • Stamp het afval niet aan.
 • Laat nat gft-afval zoveel mogelijk uitlekken.
 • Gooi zo min mogelijk nat blad- en tuinafval in de container.
 • Maak het afval op de inzameldag los van de wand van de container.


Grijze containers (restafval)

Afval moet zoveel mogelijk worden gescheiden. Alleen afval dat niet apart ingezameld wordt, of ingeleverd kan worden is restafval. Restafval hoort in de grijze container.

Kunststof verpakkingen, blik, sap- en zuivelpakken

Vanaf 1 januari 2015 mogen blik, sap- en zuivelpakken in de inzamelzak voor plastic verpakkingen worden aangeboden. Het is wel belangrijk dat de verpakkingen helemaal leeg zijn. Gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed, tuinstoelen of emmers zijn geen huishoudelijke verpakkingen. Deze gebruiksvoorwerpen mogen dan ook niet bij het verpakkingsafval.

Grof tuinafval

Grof tuinafval is afval dat niet in uw gft-container past. Grof tuinafval moet gescheiden van het grof huisvuil worden aangeboden. Dit afval wordt namelijk zodanig verkleind dat het composteerbaar wordt.
U kunt uw grof tuinafval al dan niet tegen betaling, tijdens openingstijden, aanbieden bij de milieustraat in Vroomshoop. De openingstijden van de milieustraat zijn: woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur. De milieustraat is gevestigd aan de Aziëlaan 14.
Grof tuinafval dat niet met een personenauto (met of zonder aanhanger) wordt gebracht, wordt beschouwd als bedrijfsafval en is daarom niet gratis.

Milieuparkjes

Bij de milieuparkjes kunt u blank en bont glas, blik en textiel kwijt.
U vindt de milieuparkjes:

 • Den Ham: sportzaal achter de C1000
 • Vroomshoop: parkeerplaats Lidl en C1000, parkeerplaats de Koele (COOP)
 • De Pollen: Oude Hoevenweg (supermarkt Peddemors)
 • Vriezenveen: Alexanderplein (supermarkt Aldi), Koningsplein (Action), Krijgerstraat (supermarkt C1000), Westeinde (Emté), Westeinde (supermarkt Lidl) en Westeinde (supermarkt Mulder)
 • Westerhaar: Kervelplein (supermarkt C1000).


Glas

 • Glas moet gescheiden in blank en bont glas in de glascontainers worden gedeponeerd (witte container voor blank glas en een groene container voor gekleurd glas).
 • Lege flessen en ander huishoudglas (groot en klein) zijn zeer goed te gebruiken als grondstof voor nieuwe flessen.
 • Spaarlampen en Tl-buizen horen niet in de glascontainer. U kunt ze inleveren bij de milieustraat.
 • Haal plastic en metalen doppen van het glas en spoel het glas schoon voordat u het in de glascontainer gooit.
 • Gebruik de glascontainer niet voor 08.00 uur ’s morgens en na 20.00 uur ‘s avonds vanwege mogelijk lawaaioverlast voor omwonenden.
 • Andere materialen dan glas zoals aardewerk, stenen kruiken, porselein e.d. horen niet in de glascontainer, maar in de grijze container. Ook keramisch glas, zoals ovenschalen, behoren niet in de glascontainer, maar in de grijze container.
 • Glas, bijvoorbeeld vensterglas (zonder isolatie), isolatieglas, draadglas, spiegelglas, autoruiten, grote flessen en glazen potten, dat niet in de glascontainer past, hoort niet óp de container thuis, maar kunt u aanbieden bij de milieustraat.


Textiel

Textiel kunt u kwijt in de daarvoor bestemde textielbak bij het de milieustraat of u kunt het deponeren bij de milieuparkjes in de daarvoor bestemde bakken.
Ook kunt u textiel apart houden en meegeven aan de kledinginzamelacties. U kunt uw textiel zoals beddengoed, kleding, kleden en schoenen ook inleveren bij het Kringloopbedrijf.

Kringloopbedrijven

Bij de kringloopbedrijven kunt u terecht voor het brengen of kopen van metalen voorwerpen, huishoudelijke artikelen (bijv. radio’s en televisies), meubilair en oud ijzer. Koelkasten en diepvriezers kunt u niet inleveren bij de kringloopbedrijven, behalve als er geen (H)CFK in zit. De kringloopbedrijven zijn ook bereid om goederen bij u thuis op te halen. Mocht u daarvan gebruik willen maken, dan kunt u tijdens openingsuren bellen met de kringloopbedrijven.

Oud papier en karton

Scholen, verenigingen of instellingen halen oud papier en karton op. U kunt uw oud papier ook aanbieden bij de milieustraat in Vroomshoop of deponeren in de daarvoor bestemde container(s) die op de inzameldagen op verschillende plaatsen in de gemeente staan.
Als u geen ongeadresseerd drukwerk en/of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, kunt u een NEE-NEE of NEE-JA (wel huis-aan-huisbladen) sticker op uw brievenbus plakken. Deze sticker kunt u bij het gemeentehuis ophalen of aanvragen bij een speciaal telefoonnummer 0900 - 202 50 95 (€ 0,23 per minuut).

Schoon puin

U kunt schoon puin, beton, tegels en kalkzandsteen al dan niet tegen betaling naar de milieustraat in Vroomshoop brengen.

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval kunt u al dan niet tegen betaling aanleveren bij de milieustraat in Vroomshoop.

Asbest

Asbest kunt u al dan niet tegen betaling in een daarvoor bestemde BigBag aanbieden. Deze BigBag is tegen betaling te verkrijgen bij de milieustraat in Vroomshoop.

Bedrijfsafvalstoffen

Bedrijfsafval kunt u tegen bedrijfstarief afvoeren op de gemeentewerf bij de milieustraat in Vroomshoop.

Luier/incontinentiemateriaal inzameling

Luiers en incontinentiemateriaal moet worden aangeboden in speciale zakken. U kunt bij de onderstaande kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, de milieustraat, bij de Kringapotheek Dan Ham en op het gemeentehuis gratis een rol van 10 speciale plastic zakken van 30 liter verkrijgen. De zakken zijn eenvoudig af te sluiten door de flappen met een dubbele knoop dicht te doen. Gebruik hiervoor beslist geen andere sluitsystemen zoals ijzerdraadjes. Deze verstoren namelijk het recycleproces.

U kunt luiers en incontinentiemateriaal gescheiden aanbieden bij de onderstaande inzamellocaties.

 • milieustraat, Aziëlaan 14, Vroomshoop
 • Peuterspeelzaal Dribbel, Geerdijk 87, Vroomshoop
 • St. Kinderopvang Dolfijn, Plantsoen 73, Vroomshoop
 • Kinderdagverblijf Vroomshoop, Wingerd 1c, Vroomshoop
 • Peuterspeelzaal Duimelot, Broekmaten 4, Den Ham
 • Peuterspeelzaal Triangel, Marijkestraat 10, Westerhaar
 • St. Kinderopvang Triangel, Koningsweg 18, Vriezenveen


Bij het vergisten worden de ingezamelde luiers versnipperd en in een zuurstofloze omgeving gebracht waar er met behulp van bacteriën biogas vrijkomt. Dit gas wordt gebruikt om groene stroom van te maken. De luiers worden daarna verder afgebroken en vervolgens als compost gebruikt in de land- en tuinbouw. Het plastic van de luiers wordt na het vergisten uit het compost gezeefd en vervolgens als restproduct verbrand. De energie en warmte die hierbij vrijkomt, levert duurzame elektriciteit en stadswarmte op.

Vragen of klachten?

Voor meer informatie over het inzamelen van afvalstoffen of met klachten kunt u bellen met ROVA, telefoon (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl voor meer informatie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Biedt uw huisvuil op de goede manier aan. Anders laten de ophalers het afval staan. Let hierbij op de volgende punten:

 • sorteer het afval
 • verpak uw gewone huisvuil bij voorkeur in vuilniszakken
 • zorg ervoor dat de afvalcontainer niet te vol of te zwaar is

Hebt u nog geen afvalbakken voor uw huisvuil? Vraag deze dan aan bij de gemeente. Ook kunt u een grotere of kleinere bak aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor de inzameling en verwerking van afval worden aan u doorberekend via de Afvalstoffenheffing. In de gemeente Twenterand wordt hiervoor het Diftar-systeem gehanteerd. Bij Diftar betaalt u voor het aantal keren dat u rest en gft-afval aanbiedt in een bepaald formaat container (dus niet het gewicht). Daarnaast betaalt u jaarlijks een vastrecht.

U vindt hier informatie over: "Folders/documenten"

Folders/documenten