Actueel nieuws

 • Column burgemeester Visser: 'De tijd voor kerst'

  (19-12-2014) Lees meer
 • Eindejaarsartikel burgemeester Visser: Twenterand als zelfredzame gemeenschap

  (19-12-2014)

  Het einde van 2014 is in zicht. Inmiddels bijna traditiegetrouw kijkt Burgemeester Cornelis Visser in deze krant terug op het jaar. Wat Visser betreft een enerverend jaar zowel voor de gemeente Twenterand, alsook voor de inwoners. Hij begint zijn verhaal dichtbij huis met zijn eigen verhuizing een jaar geleden naar het Oosteinde in Vriezenveen.

  Lees meer
 • De wsw-wachtlijst verdwijnt

  (18-12-2014)

  Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Daardoor is het niet meer mogelijk een baan binnen de sociale werkvoorziening te krijgen. Dat betekent dat er per 1 januari 2015 geen wachtlijst meer is voor de Wsw. U kunt dan geen Wsw-baan meer krijgen.

  Lees meer
 • Regels voor Carbidschieten

  (18-12-2014)

  De gemeenteraad van Twenterand heeft op dinsdag 16 december een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Daarin zijn regels opgenomen voor het afschieten van Carbid. De regels moeten bijdragen aan een feestelijke en veilige afsluiting van het jaar.

  Lees meer
 • Crisissituatie, huiselijk geweld of kindermishandeling?

  (18-12-2014)

  Maakt u zich zorgen om een kind of is er thuis sprake van geweld? Is er sprake van een crisissituatie? Help uzelf of een ander.

  Lees meer
 • Bestuurlijke Boete overtreding nieuwe Drank- en Horecawet

  (18-12-2014)

  In het weekeinde van 8 en 9 november is er een boeterapport opgemaakt vanwege de overtreding van de Drank- en Horecawet bij een horecagelegenheid in de gemeente Twenterand. De reden hiervoor is dat er door een horecagelegenheid alcoholische drank werd verstrekt aan een 15-jarig meisje. De nieuwe Drank- en Horecawet schrijft voor dat er geen alcoholhoudende dranken verstrekt mogen worden aan mensen die jonger zijn dan 18 jaar.

  Lees meer
 • De collectieve zorgverzekering van de gemeente: voordelig voor u!

  (18-12-2014)

  Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Wanneer u een lager inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Twenterand.

  Lees meer
 • Eerste bedrijf gaat bouwen op uitbreiding Garstelanden

  (18-12-2014)

  Het bedrijf FMB Services heeft als eerste een kavel gekocht op de uitbreiding van bedrijventerrein Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De grondoverdracht heeft donderdag 18 december plaatsgevonden. Wethouder Johan Oordt: “Ik ben blij dat de ontwikkeling van dit bedrijventerrein nu ook echt zichtbaar gaat worden met de bouw van het eerste bedrijfspand. De verwachting is dat in de zomer van 2015 nog meer bedrijven starten met bouwen.”

  Lees meer
 • Verslag bezoek Twenterand aan Energieneutraal Saerbeck

  (17-12-2014)

  Een brede groep van 40 energie geïnteresseerden uit Twenterand heeft op 27 november jl. een bezoek gebracht aan het energieneutrale dorpje Saerbeck in Duitsland. Doel was te leren, geïnspireerd te worden en om gezamenlijk een aftrap te maken voor de Agenda Duurzaam Twenterand.

  Lees meer
 • Gemeenten en corporaties Twente werken nauwer samen op gebied van wonen en volkshuisvesting

  (17-12-2014)

  De 14 gemeenten in de regio Twente en de 18 woningcorporaties (verenigd in WoON Twente) gaan nauwer samenwerken op het terrein van het wonen. In een gezamenlijke regionale woonvisie zijn afspraken gemaakt over aanpassing en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad, en over het omgaan met uitbreiding.

  Lees meer
 • Wilt u met Kerst met de Regiotaxi Twente? Houd dan rekening met het volgende:

  (17-12-2014)

  Afspraken tijdens de kerstdagen worden meestal ruimschoots voor die tijd gemaakt. Het vervoer kan dan ook op tijd worden geregeld. Daarom is besloten de vooraanmeldtijd voor ritten op de 1e en 2e kerstdag te wijzigen.

  Lees meer
 • Gemeentelijke belastingen 2015

  (17-12-2014)

  Eind januari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2015. Als u een eigen pand  hebt, staat ook de nieuwe WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van het pand op de aanslag.

  Lees meer
 • Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente aanspreekpunt voor Jeugdzorg

  (17-12-2014)

  Maakt u op dit moment gebruik van Jeugdzorg, dan is de gemeente vanaf 1 januari 2015 uw aanspreekpunt. We proberen iedereen de komende weken persoonlijk te informeren. U hoort dan van ons wat deze verandering precies voor u betekent. 

  Lees meer
 • Genomineerden Jeugdlintje 2014

  (17-12-2014)

  Voor het Jeugdlintje 2014 zijn drie genomineerden, waaruit op 6 januari a.s. de winnaar bekend wordt gemaakt.

  Lees meer
 • Oorlogsmonument Vriezenveen: kunstenaar gezocht en ‘formulering’ nieuw kunstwerk

  (17-12-2014)

  De speciale werkgroep die is opgericht voor de realisatie van een nieuw oorlogsmonument in Vriezenveen, is bezig met de formulering van de voorwaarden waaraan een nieuw monument moet voldoen. De diefstal van het monument eerder dit jaar, is voor de werkgroep aanleiding om te kijken of een nieuw monument niet beter tot zijn recht komt door een kleine verplaatsing. Dit mede omdat door de uitbreidingen en verbouwingen van het gemeentehuis de plek wat in de verdrukking is gekomen. Ook de werving van een kunstenaar is in gang gezet.

  Lees meer
 • Reactie College en Raad na besluit Provincie: Samen aan de slag voor een sluitende begroting 2015

  (16-12-2014) Lees meer
 • Gewijzigde data afvalinzameling met de feestdagen

  (15-12-2014)

  In verband met de feestdagen zijn er enkele wijzigingen in de inzameldagen. Kijk daarom goed op uw afvalkalender. Deze kunt u raadplegen op www.rova.nl/afvalkalender.

  Lees meer
 • Openingstijden gemeentehuis, milieustraat en zorginformatiepunten rond kerst en oud & nieuw

  (11-12-2014)

  Rond kerst en oud & nieuw heeft het gemeentehuis, de milieustraat en de zorginformatiepunten andere openingstijden. In het overzicht leest u de gewijzigde openingstijden:

  Lees meer
 • Collectieve vuurwerk-opruim- actie: help mee en krijg een gratis bezem van gerecyclede PET flessen!

  (11-12-2014)

  Op 1 januari 2015 vindt er in de gemeente Twenterand en in 13 andere ROVA-gemeenten een collectieve vuurwerk-opruim-actie plaats. Deze actie houdt in dat inwoners gezamenlijk het vuurwerkafval opruimen. Hiervoor worden komende periode gratis bezems beschikbaar gesteld. Inwoners moeten hier dan wel iets voor doen…

  Lees meer
 • Vanaf 1 januari 2015 blik, sap- en zuivelpakken in de inzamelzak plastic verpakkingen

  (11-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 mogen blik, sap- en zuivelpakken in de inzamelzak voor plastic verpakkingen worden aangeboden. Het is wel belangrijk dat de verpakkingen helemaal leeg zijn. Gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed, tuinstoelen of emmers zijn geen huishoudelijke verpakkingen. Deze gebruiksvoorwerpen mogen dan ook niet bij het verpakkingsafval.

  Lees meer
 • Vacature: Juridisch medewerker, 2fte (36 uur structureel en 36 uur tijdelijk)

  (11-12-2014)
 • Openingstijden overdekt zwembad 'De Stamper' tijdens de kerstvakantie

  (11-12-2014)

  Tijdens de kerstvakantie van zaterdag 20 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015 gelden voor overdekt zwembad ‘De Stamper’ aangepaste openingstijden. Vanaf maandag 5 januari 2015 gelden weer de normale openingstijden.

  Lees meer
 • Gedeelte Oosteinde Vriezenveen afgesloten

  (11-12-2014)

  Tot eind januari 2015 is het Oosteinde in Vriezenveen tussen de Veenschapsweg en de Walstraat afgesloten. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Soms heeft dit tot gevolg dat omwonenden hun woning niet met de auto kunnen bereiken. Bewoners hebben hierover een brief gehad.

  Lees meer
 • Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 6 januari 2015

  (11-12-2014) Lees meer
 • Gladheid bestrijden

  (08-12-2014)

  Wanneer het glad wordt op de wegen in Twenterand, wordt er gestrooid volgens het gladheidsbestrijdingsplan.

  Lees meer
 • Aanvragen isolatiesubsidie of duurzaamheidslening is nog mogelijk

  (08-12-2014)

  Als u denkt over het isoleren van uw woning of het zelf opwekken van duurzame energie, dan is het nu nog mogelijk gebruik te maken van de Overijsselse isolatiesubsidie en duurzaamheidslening. Als het subsidieplafond is bereikt kunt u hiervoor geen aanvraag meer indienen. Wees er dus snel bij!

  Lees meer
 • Onderzoek burgerinitiatieven: laat uw stem horen!

  (04-12-2014)

  De gemeente Twenterand vindt het belangrijk om uw mening, wensen en behoeften te weten. Wij voeren daarom onderzoek uit naar burgerinitiatieven in de gemeente. Om met de uitkomsten daar waar mogelijk de communicatie hierop aan te laten sluiten.

  Wilt u ons helpen? Laat dan nu uw stem horen en vul de enquête in op www.twenterand.nl/onderzoek.

Archief